Adatvédelmi tájékoztató

Jelen Tájékoztató összefoglalja a keressmeg.hu kezelője által folytatott adatvédelmi és adatkezelési elveket és annak gyakorlatát.

1. Adatkezelő
Az adatok kezelője: Vitéz Péter e.v.
Székhely / postacím: 8000 Székesfehérvár, Sár utca 1. 1. em. 3. 
Adószám: 63781193-1-27
Elérhetőség: info ("kukac") keressmeg.hu e-mail címen, a weboldalon, vagy a +36 70 515-0555 telefonszámon keresztül.

Nyilvántartási szám: EV-757063

2. Kezelt adatok és érintettek köre
a) Cookie-k: A látogató anonim módon a weboldal látogatása során session ID-t kap, amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő- és befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat. Erről a gyakorlatról minden látogató tájékoztatást kap.
b) Kapcsolatfelvétel: A látogatónak lehetősége van emailt küldeni az adatkezelő számára, mind a weboldal kapcsolat fülén, mind saját levelezőjén keresztül. Az adatkezelőt a megadott telefonszámon is megkeresheti.
A kapcsolatfelvétel céljára megadott adatok (a látogató neve, e-mail címe, telefonszáma, valamint az üzenetében önkéntesen megadott – jellemzően a megkereséshez kötődő egyéni – információk) kezelése a látogató önkéntes hozzájárulásával történik. A felhasználó a kapcsolatfelvétel során önként járul hozzá, hogy önként megadott adatait az adatkezelő a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően felhasználja.
A felhasználó által megadott adatok pontatlanságáért, vagy valótlanságáért az adatkezelő felelősséget nem vállal.
c) Regisztrált felhasználók: Az adatkezelővel szerződéses viszonyban álló magánszemélyek és szervezetek (továbbiakban szerződéses partner) számára fenntartott belépési lehetőség, melynek során kezelt személyes adatokat a szerződéses jogviszony kezeli.

3. Az adatkezelés célja
A weboldal látogatása során a Google Analytics által használt anonim session ID-k és cookiek (sütik) felhasználásának célja statisztikai jellegű.
A személyes adatok kezelésének célja:
- az egyén azonosítása, a kapcsolatfelvétel, valamint a kapcsolattartás,
- az adatkezelő és a szerződéses partner között – az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás mentén – szerződéses jogviszony létrejötte és szerződés szerinti teljesítése során.
Az adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan, elkülönülten és törvényesen kezeli és dolgozza fel.

4. Az adatvédelmi tájékoztató által meghatározott adatkezelési időtartam
A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól, a session ID-k az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.
A személyes adatokat az adatkezelő nem őrzi meg tovább, mint amely idő az adat kezelésének a céljaihoz szükséges, beleértve az adatkezelésünk biztonságának, a szabályozási előírásoknak (pl. könyvelési és törvényileg előírt megőrzési időtartamok) való megfelelést, a viták kezelését, valamint a jogi igények megalapozását, érvényesítését, illetve védelmét. 

5. Az adatfeldolgozók köre
A felhasználói adatokhoz csak az adatkezelő férhet hozzá, harmadik fél számára nem adhatóak ki.
Ez alól kivételt képeznek azon szerződéssel körülhatárolható esetek, melyekben az adatkezelő – a szerződött partner tájékoztatása mellett – adatfeldolgozót von be szerződésében vállalt feladatai teljesítésére. Ezen esetekben az adatfeldolgozó és az adatkezelő között létrejött szerződés szabályozza és védi a felhasználói adatok védelmét.
Az adatkezelő a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben hivatkozott hatóság a megfelelő jogalappal rendelkezik.

6. Az adatkezelés jogalapja
A látogatók és a kapcsolatfelvételt kezdeményezők adatkezelése hozzájáruláson alapul, míg az adatkezelővel létrejött szerződés során a jogalap szerződésen alapul.
A látogatók, kapcsolatfelvételt kezdeményezők és szerződéses partnerek az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról ezen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmán túl további tájékoztatást kérhet az info ("kukac") keressmeg.hu e-mail címen az Egyesület munkatársaitól.
A látogatók, kapcsolatfelvételt kezdeményezők és szerződéses partnerek által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő – a törvényi kötelességből adódó adatnyilvántartáson kívül – 10 munkanapon belül törli.
Ezt az igényt az info ("kukac") keressmeg.hu e-mail címen lehet bejelenteni.

7. Jogorvoslati lehetőség és hatályos törvények
Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy Vitéz Péter e.v. a személyes adatokat nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. 

© 2007-2020 KeressMeg.hu. Minden jog fenntartva.